Η ecoplus είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες με τη χρήση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών απόλυτα φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η ecoplus χρησιμοποιώντας την μεγάλη εμπειρία της σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε προβλήματα όπως δυσοσμίας, μη ολοκληρωμένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (οικιακών και βιομηχανικών), βιοαποκατάσταση μολυσμένων εδαφών και νερών και διαχείρισης προβλημάτων από την μεγάλη συγκέντρωση λιπαρών ουσιών στο δίκτυο της αποχέτευσης.

Στην φύση υπάρχουν μικροργανισμοί (βακτήρια) με την ικανότητα να αποδομούν σύνθετες οργανικές ενώσεις, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην διατήρηση της ισορροπίας στο περιβάλλον.
Οι μικροργανισμοί αυτοί έχουν την δυνατότητα να «επεξεργάζονται» λιπαρές ουσίες, οικιακά και βιομηχανικά υγρά απόβλητα κ.α.

Γιατί η φύση ξέρει καλύτερα!!!