Επεξεργασία Λιπών

Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

Συγκέντρωση λίπους σε αγωγούς, φρεάτια και αντλιοστάσια

Τα προβλήματα που δημιουργεί η συγκέντρωση λίπους σε αγωγούς, φρεάτια και αντλιοστάσια είναι:

  • Φράξιμο των αγωγών, των σωληνώσεων και των φρεατίων.
  • Συχνή άντληση και μηχανολογικές φθορές στα αντλιοστάσια.
  • Έντονη δυσοσμία στα φρεάτια και γύρω από τα αντλιοστάσια.
  • Προβλήματα στο περιβάλλον.

Οι μέχρι τώρα λύσεις περιλαμβάνουν:

Τη χρήση ισχυρών χημικών ουσιών, καταστρέφοντας τους αγωγούς εσωτερικά, μεταφέροντας τις λιπαρές ουσίες στο επόμενο στάδιο του δικτύου.

Η χρήση των ισχυρών χημικών είναι επικίνδυνη για τους χρήστες, το βιολογικό καθαρισμό και το περιβάλλον.

Η λύση της ecoplus:

Προσθήκη μικροοργανισμών που αποδομούν τα πολύπλοκα μόρια των λιπαρών ουσιών και τα μετατρέπουν σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Πλεονεκτήματα:

  • Πλήρης απομάκρυνση των λιπών.
  • Απόφραξη του δικτύου αποχέτευσης.
  • Προστασία των δικτύων και των μηχανημάτων.
  • Εξάλειψη των οσμών.