Αντλιοστάσια

Επεξεργασία Λιπών

Συγκέντρωση λίπους σε αντλιοστάσια

Τα προβλήματα που δημιουργεί η συγκέντρωση λίπους στα αντλιοστάσια είναι:

  • Φράξιμο των αγωγών, των σωληνώσεων και των φρεατίων.
  • Μηχανολογικές φθορές στα αντλιοστάσια.
  • Έντονη δυσοσμία στα φρεάτια και γύρω από τα αντλιοστάσια.
  • Προβλήματα στο περιβάλλον.

Με την προσθήκη μικροοργανισμών με τη μορφή αργοδιαλυτής ταμπλέτας στα αντλιοστάσια πετυχαίνουμε:

Πλεονεκτήματα:

  • Πλήρης απομάκρυνση των λιπών.
  • Απόφραξη του δικτύου αποχέτευσης.
  • Προστασία των δικτύων και των μηχανημάτων.
  • Εξάλειψη των οσμών.
  • Εύκολη εφαρμογή χωρίς τη χρήση μηχανημάτων
  • Μεγάλη διάρκεια της εφαρμογής.