Απεντόμωση Θεσσαλονίκη
Ψεκασμός Απεντόμωση Θεσσαλονίκη

Ψεκασμός με ψεκαστήρα υψηλής πίεσης

Εφαρμόζεται με βενζινοψεκαστήρες υψηλής πίεσης για εξωτερικούς χώρους και για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών.

Με την μέθοδο αυτή αντιμετωπίζουμε επιτυχώς, τα έντομα υγειονομικής σημασίας (κουνούπια, μύγες) σε εξωτερικούς χώρους εργοστασίων, βιολογικούς καθαρισμού, χώρους απορριμμάτων και στην ύπαιθρο (έλη, ρέμματα, χωματερές) και κυρίως στους τόπους όπου έχουν επιλέξει για την αναπαραγωγή τους.

Η μέθοδος αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την καταπολέμηση, των εντόμων υγειονομικής σημασίας.