Θερμή Εκνέφωση Απεντόμωση Θεσσαλονίκη

Εφαρμόζεται με ειδικούς θερμούς εκνεφωτές.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής μας είναι η διάχυση του εντομοκτόνου, σε σταγόνες μεγέθους 10 έως 100 μικρόν, σε όλες τις επιφάνειες και τις λεπτομέρειές τους (και όχι μόνον στις γωνίες).

Το μικρό μέγεθος της σταγόνας σε συνδυασμό με τον τρόπο εφαρμογής έχει σαν αποτέλεσμα την εναπόθεση της εντομοκτόνου ουσίας όχι μόνο στις επιφάνειες αλλά και σε σχισμές ή λεπτομέρειες της κάθε επιφανείας, πίσω από κατασκευές που σχεδόν αγγίζουν τους τοίχους, και γενικά όπου μπορούν να φωλιάσουν.

Με την μέθοδο αυτή αντιμετωπίζουμε επιτυχώς, όλα τα έντομα των αποθηκευμένων γεωργικών προιόντων. Γενικά η μέθοδος είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την καταπολέμηση, όλων των εντόμων οικονομικής σημασίας.