Απεντόμωση με τζελ Θεσσαλονίκη

Εφαρμογή Τζελ

Είναι μέθοδος για την καταπολέμηση της Blatella germanica (ξανθιά κατσαρίδα) και του μυρμηγκιού. Η εφαρμογή γίνεται με τροφοελκυστικό δόλωμα(Gel). Με την εφαρμογή του Gel δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια.

Το σκεύασμα είναι εντελώς άοσμο και ακίνδυνο και δεν απαιτείται καμία προετοιμασία ή εκκένωση του χώρου. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια αμέσως μετά την εφαρμογή.

Μετά την εφαρμογή είστε ήσυχοι ότι οι κατσαρίδες δεν θα σας ενοχλήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.