Μυοκτονία

Η κοινωνία των τρωκτικών είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένη, ώστε μόνο με σωστό προγραμματισμό μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, γι’ αυτό ξεκινάμε πάντα με ένα πρόγραμμα καταπολέμησης.

Στις εφαρμογές μυοκτονίας σε εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά Δολωματικοί Σταθμοί ασφαλείας με κλειδί.

Η τοποθέτηση των δολωμάτων σε σταθμούς είναι απαραίτητη γιατί:

1. Τα τρωκτικά ακολουθούν πάντα τις ίδιες διαδρομές, με την βοήθεια των θέσεων μπορούμε να τις εντοπίσουμε.
2. Οι αρουραίοι τρέφονται πάντα σε προφυλαγμένα μέρη.
3. Επειδή τα μυοκτόνα δολώματα είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια, και μόνο με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε ανεπιθύμητους κινδύνους. Η σκόνη τους δεν διαφεύγει στο περιβάλλον.
4. Τα δολώματα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική υγρασία ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να τα αλλοιώσουν και να μειώσουν την αποτελεσματικότητα τους (ελκυστικότητα και δραστικότητα).
5. Για να είμαστε σύμφωνοι με την οδηγία 43/93 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στους εσωτερικούς χώρους χρησιμοποιούνται ανάλογα της περίστασης:

  • Δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας με κλειδί
  • Παγίδες πολλαπλής σύλληψης με κολλητική επιφάνεια
  • Μηχανικές παγίδες σύλληψης(κλουβί ή δαγκάνα)
Μυοκτονία Θεσσαλονίκη

Καταπολέμηση των ποντικιών, αρουραίων και τρωκτικών

Μυοκτονίες Θεσσαλονίκη

Σε χώρους παραγωγής και αποθήκευσης τροφίμων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά παγίδες σύλληψης ή δολωματικοί σταθμοί με ατοξικά δολώματα.

Μυοκτόνα Δολώματα είναι πάντα σε μορφή Wax block (κέρινων κύβων).

Μέσα στους δολωματικούς σταθμούς είναι απόλυτα ασφαλή και συμβατά με κάθε υλικό που χρησιμοποιούμε.

Όλα τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ατοξικά, άοσμα, ακίνδυνα, δεν αφήνουν ίχνη στις επιφάνειες, έχουν υπολειμματική δράση και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες άδειες και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS).

Προυποθέσεις για μια επιτυχημένη μυοκτονία:

Απαραίτητη προυπόθεση είναι να έχουν επισημανθεί τα σημεία εισόδου των τρωκτικών και να έχουν ελεχθεί.
Εάν η προσβολή προέρχεται από το εξωτερικό του κτιρίου, κλείνονται άμεσα όλες οι δίοδοι και γίνεται καθολική ζιζανιοκτονία στον περιβάλλοντα χώρο.

Πραγματοποιούμε μυοκτονίες στην Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με συνέπεια και υπευθυνότητα για την καταπολέμηση των ποντικιών, αρουραίων και τρωκτικών.
Προσιτές τιμές με την εγγύηση της Ecoplus!