Απεντόμωση Θεσσαλονίκη
Απεντόμωση με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης Θεσσαλονίκη

Ψεκασμός με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης

Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης 2 Atm.

Μέσα σε κτίρια ψεκάζουμε στις γωνίες (σημείο σύνδεσης τοίχων και εδάφους), στις ανωμαλίες (σχισμές) των επιφανειών, πίσω ή κάτω από συσκευές ή εξοπλισμούς και όπου αλλού κρίνουμε απαραίτητο.

Με την μέθοδο αυτή, επιτυγχάνουμε ακρίβεια στα σημεία (για την οχύρωση των «κρίσιμων» σημείων συγκέντρωσης των εντόμων. Πολλές φορές την χρησιμοποιούμε και για την εφαρμογή σκευασμάτων με μεγαλύτερη υπολειμματική δράση.

Στους εξωτερικούς χώρους, και για την αποφυγή εισβολής των εντόμων, ψεκάζουμε τα σημεία εισόδου και τα σημεία όπου συνήθως επιλέγουν για να πολλαπλασιαστούν.

Με την μέθοδο αυτή αντιμετωπίζουμε επιτυχώς, όλα τα μεγάλα έντομα (κατασαρίδες καφέ και μαύρες, σκορπιούς, κλπ) και μικρότερα έντομα (μικρές καφέ κατσαρίδες, κορέους, τσιμπούρια, ψαράκια, γεωργικά έντομα σε οριζόντιες αποθήκες, κλπ).

Γενικά η μέθοδος είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την καταστολή και την πρόληψη.