Οφιοαπώθηση Θεσσαλονίκη

Για την απώθηση των ερπετών χρησιμοποιούμε σύγχρονα απωθητικά σε μικροκοκκώδη μορφή και υγρή μορφή για Ερπετά (Φίδια, Σαύρες και άλλα ψυχρόαιμα.).

Εφαρμόζοντας μόνο πρωτοποριακά και ακίνδυνα για τον άνθρωπο προϊόντα μπορούμε με μία εφαρμογή να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα, απωθώντας τα ερπετά από ένα χώρο.

Δεν επηρεάζεται από την υγρασία ή την βροχή, αντιθέτως το νερό βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος χωρίς να το απομακρύνει από τον χώρο εφαρμογής.

Έχει δράση προληπτική, εμποδίζει δηλαδή την είσοδο των ερπετών σε ένα χώρο και κατασταλτική καθώς απομακρύνει τα ευρισκόμενα εντός του χώρου ερπετά.

Η δράση του προϊόντος αρχίζει αμέσως με την εφαρμογή και διαρκεί μέχρι 2 μήνες.

Αμέσως μετά την εφαρμογή, τα ερπετά απομακρύνονται από το χώρο.

Οφιοαπώθηση Θεσσαλονίκη