Πιστοποιήσεις

Η Ecoplus εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κατέχει σχετικές πιστοποιήσεις. Είμαστε πιστοποιημένοι για παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και καταπολέμηση κουνουπιών και παροχή υπηρεσιών απολύμανσης. Εφαρμόζει σε κάθε κλάδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τα τέσσερα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

Πιστοποίηση Απεντόμωσης - Απολύμανσης -Μυοκτονίας Θεσσαλονίκη Ecoplus

ISO 9001

Πιστοποίηση Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις -Μυοκτονίες Θεσσαλονίκη Ecoplus

ISO 14001

Πιστοποίηση Απεντομώσεις - Μυοκτονίες Θεσσαλονίκη Ecoplus

CEPA 2020

Πιστοποίηση Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις -Μυοκτονίες Θεσσαλονίκη Ecoplus

ISO 45001:2018