Βιολογικοί Καθαρισμοί

Επεξεργασία Λιπών

Συγκέντρωση λίπους βιολογικούς καθαρισμούς

Τα προβλήματα που δημιουργεί η συγκέντρωση λίπους στους βιολογικούς καθαρισμούς είναι:

  • Διακοπή της επεξεργασίας του βιολογικούς.
  • Μηχανολογικές φθορές στα μηχανήματα.
  • Έντονη δυσοσμία.
  • Προβλήματα στο περιβάλλον.

Η χρήση των ισχυρών χημικών είναι απαγορευτική για τον βιολογικό καθαρισμό και ο καθαρισμός των λιπών απαιτεί την συχνή τους άντληση με υψηλό κόστος

Η προσθήκη των φυσικών μικροοργανισμών στις δεξαμενές που συγκεντρώνονται τα λίπη τα αποδομούν επιτόπου και τα μετατρέπουν σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Πλεονεκτήματα:

  • Πλήρης απομάκρυνση των λιπών.
  • Σωστή λειτουργία του βιολογικού
  • Προστασία των μηχανημάτων.
  • Εξάλειψη των οσμών.