Λιποπαγίδες Εστιατορίων

Επεξεργασία Λιπών

Τα προβλήματα που δημιουργεί η συγκέντρωση λίπους στις λιποπαγίδες είναι:

  • Φράξιμο των σωληνώσεων με αποτέλεσμα να πλημυρίζει ο τόπος από λίπη.
  • Συχνή άντληση και μηχανολογικές φθορές στις αντλίες.
  • Έντονη δυσοσμία.

Με την προσθήκη των φυσικών μικροοργανισμών που αποδομούν τα πολύπλοκα μόρια των λιπαρών ουσιών και τα μετατρέπουν σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό πετυχαίνουμε:

  • Πλήρης απομάκρυνση των λιπών.
  • Απόφραξη των σωληνώσεων.
  • Προστασία των μηχανημάτων.
  • Εξάλειψη των οσμών.