Επεξεργασία Λυμάτων

Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

Eπεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων σε απλές δεξαμενές και βιολογικούς καθαρισμούς

Σε αγροτικές περιοχές, μπορούν να σχεδιαστούν πολύ απλά συστήματα για την επεξεργασία αποβλήτων. Με τη βιο-αύξηση και στα πολύ απλά συστήματα, η ποιότητα των λυμάτων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά χωρίς το υψηλό κόστος κατασκευής νέων μονάδων επεξεργασίας.

Οι τυχαίες δεξαμενές είναι συστήματα χαμηλού κόστους που, με τα βακτήρια, αποτελούν πολύ αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις για την επεξεργασία υγρών λυμάτων.

Πλεονεκτήματα:

  • Μείωση BOD, COD, TSS, Λιπών και Λάσπης.
  • Βελτίωση επεξεργασία με κρύο νερό.
  • Μείωση οσμών
  • Χαμηλό κόστος κατασκευής
  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας
  • Προστασία του περιβάλλοντος

Η μοναδική λύση που δεν απαιτεί κατασκευή βιολογικού καθαρισμού.

Οι μικροοργανισμοί της ecoplus μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της συνεχούς επεξεργασίας. Η δράση των μικροοργανισμών σταματάει τις οσμές, μειώνει το BOD και το COD, τα αιωρούμενα στερεά, τις λιπαρές ουσίες και την παραγόμενη λυματολάσπη.