Βιολογικοί Βιομηχανικών Λυμάτων

Επεξεργασία Λυμάτων

Μη αποτελεσματική λειτουργία μονάδων επεξεργασίας λυμάτων

Η λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών βασίζεται στη χρήση των μικροοργανισμών.
Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της κακής λειτουργία του βιολογικού και οφείλεται στους εξής παράγοντες:

  • Μεγάλη ποσότητα λυμάτων λόγω κακού σχεδιασμού ή αυξημένου φορτίο λυμάτων.
  • Επεξεργασία λυμάτων εκτός των ορίων της νομοθεσίας.
  • Εισαγωγή στον βιολογικό μεγάλων ποσοτήτων χημικών τοξικών ουσιών.
  • Επέκταση των εγκαταστάσεων χωρίς την ανάλογη επέκταση του βιολογικού.

Τα αποτελέσματα της κακής λειτουργίας είναι:

  • Έντονη δυσοσμία που μεταφέρετε και σε μεγάλες αποστάσεις.
  • Επεξεργασία των λυμάτων εκτός των ορίων.
  • Μεγάλη συγκέντρωση λιπαρών και φθορά των μηχανημάτων.
  • Προβλήματα στο περιβάλλον.

Ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης μέχρι σήμερα ήταν η αύξηση του αερισμού και η επέκταση του βιολογικού, λύσεις με μεγάλο κόστος και πολλές φορές όχι αποτελεσματικές.

Οι μικροοργανισμοί της ecoplus μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση του βιολογικού καθώς και για την συντήρηση και εξασφάλιση της συνεχούς καλής λειτουργίας. Η δράση των μικροοργανισμών σταματάει τις οσμές, μειώνει το BOD και το COD, τα αιωρούμενα στερεά, τις λιπαρές ουσίες και την παραγόμενη λυματολάσπη.

Αντίστοιχη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαβούζες με αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό την ρύπανση του περιβάλλοντος.